VIETNAM ITO CONFERENCE 2017ARIS Việt Nam đã tham gia Hội nghị Xuất khẩu Dịch vụ CNTT Việt Nam 2017 diễn ra ngày 20/10/2017 tại TP. HCM. Sự kiện được tổ chức với quy mô rất lớn nhằm giới thiệu năng lực phát triển phần mềm, khả năng cung cấp Dịch vụ CNTT, chẳng hạn như S.M.A.C, trí tuệ thông minh nhân tạo, IoT, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư của nước ta với các quốc gia khác trên thế giới.
ARIS Việt Nam cũng đã tham gia buổi Business Matching với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài tại hội nghị, nhằm mở rộng mối quan hệ và giới thiệu các dịch vụ của ARIS đến các đối tác.

×