Our Team

ARIS Family

Trần Tuấn Nhật

CEO

Lê Tuấn Anh

IOS Team
PMO Division

Nguyễn Minh Khoa

IOS Team

Vũ Ngọc Long

IOS Team

Nguyễn Tuấn Giang

Android Team

Phan Minh Tuấn

Android Team
PMO Division

Lưu Hoàng Trọng

Android Team

Phạm Xuân Khoa

PMO Division
Web Group
BOM

Nguyễn Văn Khá

PMO Division
Inspector Team
QC Division
BOM

Lê Dương Khang

PMO Division
BSE Group

Tưởng Nhật Quang

PMO Division
BSE Group
BOM

Nguyễn Quyết Tiến

PMO Division
Web Group

Huỳnh Ngọc Điệp

QC Division

Hồ Ngọc Tuấn

QC Division

Nguyễn Văn Điệp

QC Division

Nguyễn Trí Tín

QC Division

Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền

QC Division

Vương Sĩ Nguyên

Design Division

Nguyễn Thị Lan

Accouting Division

Nguyễn Phi Hổ

Web Group

Cao Thị Hồng Hạnh

Web Group

Ngô Quốc Toàn

Web Group

Vũ Hoàng Quân

Web Group

Trần Đình Hưng

Web Group

Phạm Hoàng Tâm

Web Group

Lê Duy Khánh

Web Group

Trần Kim Trọng Luyến

Web Group

Phạm Trung Hiếu

Web Group

Trương Châu Tuân

Web Group

Cao Xuân Mỹ

Web Group

Đặng Ngọc Tú

Web Group

Đổng Công Danh

Web Group

Lê Thế Cảnh

Web Group

Phạm Thanh Liêm

Web Group

Tô Chí Cường

Web Group

Lê Lương Quế Chi

BSE Group

Nguyễn Thanh Vân

BSE Group

Lê Thị Thu Hà

BSE Group

Hà Phạm Đức Quang

BSE Group

Ken Hagiwara

Japan
×