ARIS Việt Nam – Company Trip 2022 – Nha Trang

ARIS Việt Nam đã có một kỳ nghỉ dưỡng sau một năm làm việc, để lấy lại tinh thần và năng lượng cho một giai đoạn phát triển mới.
Sau chuyến đi này, các thành viên của ARIS Việt Nam có cơ hội gần gũi và tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Hy vọng năm sau chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những hành trình đáng nhớ.
×