[ARIS_CODEGYM] – KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO – TUYỂN DỤNG

hanh🟠 Sáng ngày 07/07/2022, buổi ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa ARIS và CodeGym được diễn ra, mở đầu cho quá trình hợp tác đào tạo – tuyển dụng của hai đơn vị.
🟠 Theo thỏa thuận hợp tác được thống nhất giữa 2 bên, ARIS VIỆT NAM sẽ cung cấp cho học viên CodeGym có những buổi giao lưu, trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế và cơ hội thực tập/làm việc tại Công ty ARIS trong quá trình học tập. Đồng thời, CodeGym sẽ là đơn vị cung cấp đầu ra là các lập trình viên full-stack cho công ty.
🟠Cụ thể, các học viên CodeGym sẽ có những hỗ trợ từ Aris như sau:
✔️ ARIS sẽ phối hợp với CodeGym trong việc đánh giá đầu vào của học viên, lựa chọn ứng viên để trao học bổng và ký thỏa thuận tuyển dụng với ứng viên được nhận học bổng.
✔️ Các chuyên gia từ ARIS sẽ tham gia diễn thuyết tại các buổi seminar/talk dành cho học viên CodeGym khi nhận được đề nghị.
✔️ ARIS sẽ dành thời gian, thiết lập các buổi tham quan và thực tập tại Công ty ARIS cho học viên CodeGym.
✔️ ARIS sẽ tham dự các kỳ tuyển dụng do CodeGym tổ chức, khi có các đợt học viên qua các kỳ checkpoint và tốt nghiệp.
Sự hợp tác giữa ARIS và CodeGym sẽ mang đến những cơ hội phát triển tốt nhất cho các bạn học viên, cũng như thêm nguồn năng lượng cho doanh nghiệp phát triển.

×