Chúng tôi là công ty Phần mềm Nhật Bản, với trên 9 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án phần mềm cho thị trường Nhật Bản và trong nước.Chúng tôi là công ty Phần mềm Nhật Bản, với trên 9 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án phần mềm cho thị trường Nhật Bản và trong nước.