Kiểm Soát Chất Lượng
Kiểm Thử Phần Mềm

Kiểm Soát Chất Lượng
Kiểm Thử Phần MềmTesting luôn là một công đoạn quan trọng không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm. Nó quyết định cuối cùng chất lượng của một sản phẩm, và hạn chế tối đa những rủi ro và lỗi mắc phải trước khi sản phẩm đến tay người dùng. Kết quả kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp cách nhìn tổng quan và độc lập về phần mềm, từ đó cho phép đánh giá và hiểu rõ được những rủi ro trong quá trình triển khai phần mềm.
May mắn thay, ARIS đã và đang làm việc cùng với các đối tác Nhật Bản với những yêu cầu khắt khe về chất lượng. ARIS đã từng ngày học được những kỹ năng và nghiệp vụ để có thể kiểm soát chất lượng một sản phẩm một cách tốt nhất. Quan điểm của ARIS về QA không chỉ dừng lại ở việc phát hiện lỗi, mà còn ở việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra lỗi ngay từ những bước phân tích và làm rõ yêu cầu. Chính vì vậy, ARIS tự tin về nhiệm vụ kiểm soát chất lượng sản phẩm mà ARIS đang cung cấp cho khách hàng.

Nghiệp vụ QA của ARIS bao gồm:
– Phân tích yêu cầu
– Xây dựng giải pháp tự động
– Tư vấn QA
– Xác nhận nền tảng thực hiện
– Xây dựng và lập chiến lược Test
– Lựa chọn và áp dụng kỹ thuật Test, phương pháp và cách tiếp cận
– Cung cấp khung thời gian và ước lượng phạm vi
– Định nghĩa độ bao phủ và số liệu thống kê
– Thiết lập môi trường Test
– Phân tích use case và tạo Test case
– Thực thi Test case và phân tích kết quả
– Điều tra lỗi, cung cấp báo cáo và xác nhận sửa lỗi
– Phân tích kết quả chu trình Test và Thu thập số liệu
– Chuẩn bị báo cáo chu trình Test
– Quy trình giao tiếp và báo cáo minh bạch

Dịch vụ Test chức năng bao gồm:
– Unit Testing
– Smoke testing / Sanity testing
– System & Integration Testing
– Usability Testing
– Regression Testing
– User Acceptance Testing
– Exploratory Testing
– Globalization Testing

Công Nghệ

×