CHÚC MỪNG THỰC TẬP SINH – THÁNG 3 NĂM 2023

Chúc mừng các bạn đã vượt qua đợt tuyển dụng Internship vào tháng 3/2023 và chính thức trở thành nhân viên của ARIS Việt Nam. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực học hỏi của các bạn trong suốt thời gian qua. Trong kỳ thực tập, các bạn đã được đào tạo các nội dung bao gồm:

  • Nghiên cứu chuyên ngành về ngôn ngữ/lĩnh vực lập trình đã đăng ký.
  • Hiểu cách thức hoạt động của dự án.
  • Đọc, hiểu và phân tích tài liệu đặc tả.
  • Tìm hiểu về một số công cụ (source tree, git…).
  • Học cách quản lý mã nguồn.
  • Cách quản lý công việc và kỹ năng mềm cần thiết.
N01

ARIS Việt Nam chúc mừng các bạn đã hoàn thành Intern Challenge Program. Với kết quả đánh giá qua quá trình thử thách, Công ty nhận thấy các bạn đã sẵn sàng cho công việc của một nhân viên chính thức. Công ty chào mừng các bạn gia nhập và cùng nhau phát triển sự nghiệp tại ARIS.

×